מכתבי הוקרה

הרצאה בערב עיון במחוז מרכז 2017

עו״ד קרן קפל שמואלי

השתתפות בכנס בנושא משפחה וירושה

עו״ד אור גל-און

תעודת הוקרה ועדת החברות

עו״ד קרן קפל שמואלי

הרצאה בכנס ועדת הקשר לוד והתושבים

עו״ד קרן קפל שמואלי

הרצאה בערב עיון במחוז מרכז 2020

עו״ד קרן קפל שמואלי