תעודות והסמכות

כתב מינוי לועדת חברות 2019

עו״ד קרן קפל שמואלי

מינוי ממלא מקום יו״ר ועדת האתיקה המחוזית

עו״ד אור גל-און

כתב מינוי ליו״ר ועדת החברות 2015

עו״ד קרן קפל שמואלי

מינוי פרוטוקול ועד החברות 2016

עו״ד קרן קפל שמואלי