LAW - GKS |

מעמדה של לשכת עורכי הדין

 

מאת: עו”ד אור גל-און

עוסק ומתמחה במעמד אישי, דיני משפחה ירושות ועיזבונות

משרד עורכי דין גל-און קפל שמואלי

 

לשכת עורכי הדין פועלת על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.‏ הלשכה מאגדת את כל עורכי הדין בישראל. הלשכה רושמת, מפקחת ובוחנת מתמחים בעריכת דין ואחראית להסמכתם כעורכי דין ולשיפוט המשמעתי של עורכי הדין והמתמחים. הלשכה עוסקת בנושאים הקשורים בתחום המשפטים בכלל ובמיוחד בנושאים הקשורים בעיסוקם של עורכי הדין, וכן בהגנה על ענייניהם המקצועיים (ובכלל זה מניעה של הסגת גבול המקצוע, באתיקה מקצועית, עזרה הדדית בין חברי הלשכה, ביטוח, קרנות פנסיה לחברי הלשכה ועוד).

חרף מעמד רם ובכיר זה, רבים הקולות לפיהם בשנים האחרונות הפכה לשכת עורכי הדין לפחות ופחות רלוונטית, משמעותית ומורגשת הן בחייהם של ציבור עורכי הדין (ציבור רב יש לומר) והן כלפי הציבור בכלל ובפרט בפני הרשות המחוקקת.

דומה שאין מחלוקת שהלשכה אכן זקוקה כיום ל”מתיחת פנים” משמעותית ולשדרוג מערכות, כל זאת על מנת לשפר השירות שהיא מספקת לחבריה, הנגשת השירותים וזמינותם לציבור עורכי הדין, כמו גם לשם ייצוג ציבור עורכי הדין טוב יותר על מול מוסדות השלטון, המשפט והרשות המחוקקת.

בל יישכח כי לשכת עורכי הדין הינה בראש ובראשונה איגוד מקצועי אשר בראש מעייניו עומדת ההגנה על החברים בו, על כבודם ועל פרנסתם כמו גם על העשרת הידע, שיפור וקידום היכולות המקצועיות. לשם כך יש בין היתר לפתח ולקדם פרויקטים בתחום העשרת עורכי הדין ועריכת השתלמויות מקצועיות, ניהול מלחמה חסרת פשרות בהסגת גבול המקצוע, וניהול מנגנון נכון ויעיל יותר לשם ייצוג הלשכה במוסדות השלטון.

על הלשכה לשנס מותנים, לעמול קשה ולהסיר חסמים על מנת שתקנה מחדש את אמונו של הציבור ותזכה להחזיר את כבוד המקצוע ולהעלות את קרנו בעיני כלל אזרחי מדינת ישראל.

על הלשכה לפעול ללא לאות לחזק מחדש את כוחה במוסדות השלטון בישראל, וזאת לאור הנתק ואובדן האמון בין מול חברי הכנסת, הממשלה, משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט. אובדן אמון זה הביא לפגיעה בכבוד המקצוע, פגיעה בפרנסת ציבור עורכי הדין ולחקיקה שפגעה בעורכי הדין. תפקיד השלכה כיום לעצור את הסחף החקיקתי כנגד עורכי הדין, להיאבק ולבטל את החקיקה שביטלה את תעריפי המינימום והגבילה את שכר הטרחה בתחומים השונים, ולקדם מנגד חקיקה הקשורה בצרכי ציבור עורכי הדין ובתחומי עניינו.

בנוסף, על מנת לשוב ולהיות רלוונטית ומשמעותית, על הלשכה לנהל מלחמה אמיתית בהצפת המקצוע, בין היתר באמצעות רעיונות שהועלו כגון הפחתת מספר מקבלי רישיון עריכת דין, שינוי מבנה הבחינה, הארכת ההתמחות, ניהול קמפיין להעלאת המודעות הציבור לסכנה שבהצפת המקצוע, סכנה שבסופו של דבר חוזרת ופוגעת בצבור עצמו המבקש לעצמו שירות משפטי מקצועי וראוי.

כחלק משימור כבוד המקצוע והשבת קרנו, על הלשכה להגביר את המאבק (שדומה שאכן העלה הילוך) בפלישה לתחום המקצוע ובהסגת גבולותיו. על הלשכה לנהל זאת באמצעים משפטיים, קידום חקיקה, להגבלת האפשרויות להסגת גבול המקצוע, כמו גם באמצעות הקלת המגבלות שבכללי הפרסומת לעורכי דין והתאמתם לימינו אנו, למודרנה.

חשוב כמובן לציין שקיים צד שני למטבע, וכי לאורך השנים נמתחו על לשכת עורכי הדין ביקורות מסוג אחר – על כך שלא מדובר בגוף פונקציונלי, שמטרתו הסדרה של מקצוע עריכת הדין על מנת להבטיח את איכות השירות. הזרם העיקרי של הביקורת טוען שלא אחת הלשכה מבססת ומבצרת את מעמדה תוך העצמת אינטרסים עצמאיים של החברים בה.‏

המחזיקים בדעה זו גורסים כי השמירה על “כבוד המקצוע” ועל יוקרתו נועדה לשמר את יוקרת עורכי הדין עצמם. לפי ביקורת זו, הלשכה מנסה למקסם את התועלות והרווחים שמתקבלים לחבריה, בעבור השירותים אותם הם מספקים.

ואכן ברור לכותב שורות אלו, כי גם למאמר זה יקומו מבקרים ויאמרו, הנה קם לו ציבור עורכי הדין, ומבקש לחזק את הלשכה, כלומר לחזק את עצמו, וזאת מתוך דאגה לכבודו ולפרנסת חבריו למקצוע. אותם מבקרים אינם משכילים לראות כי ההתדרדרות בכבודו של מקצוע עריכת הדין, המובילה באופן ישיר להתדרדרות במוסר התשלומים בכל הנוגע לשכר טרחת עורכי-הדין, גורמת בין היתר לכך שעורכי-דין נאלצים, בלית ברירה, להתפשר ולהוזיל עוד ועוד את שכר טרחתם (עד לרמות לא ראויות לעתים) וליטול על עצמם בשל עובדה זו עוד ועוד תיקים, הגם שיומנם וסדר יומם אינו מאפשר זאת. האמור מוביל באופן ישיר להתדרדרות רמת הייצוג המשפטי (לעתים עד למקרים של התרשלות), כך שהנפגע העיקרי בסופו של יום, הנו דווקא ציבור הלקוחות.

כלומר מעבר לזכאות עורך הדין (ככל אדם) לשכר בגין פועלו, ובוודאי לשכר עליו סוכם על הלקוח, הרי שישנה חשיבות ציבורית של ממש בהשבת קרנו של המקצוע ובשיפור פרנסתם של עורכי הדין באכיפת, וזאת בראש ובראשונה בעבור ציבור הלקוחות ורמת השירות המשפטי שאלו יקבלו.

לשכה חזקה ורלוונטית, תדאג להעביר מסר חשוב זה לציבור בכלל, ולמחוקק בפרט, ובכך תשוב למקומה הטבעי והנכון במרכז העשייה של ציבור עורכי הדין.