LAW - GKS |

מגשר מוסמך

גישור הוא פתרון יעיל ואפקטיבי של פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. מגשר מוסמך אינו חייב להיות עורך דין אך הידע המשפטי הנדרש עבור גישור משפחתי או כל תהליך אחר של גישור בין גופים או בין אנשים פרטיים הוא משמעותי ביותר. מגשר מוסמך שבהכשרתו הוא גם עורך דין הוא אדם שיכול לספק לכם את כל הנדרש מבחינת הידע והמקצועיות.

תהליך הגישור דורש הבנה פסיכולוגית ורגישות בכל הנוגע ליחסים בין בני אדם. המגשר מנסה למצוא את הפתרון האידיאלי תוך כדי נכונות של הצדדים להגיע להסכמה. אין לאדם המנסה לפשר בין הצדדים כל נגיעה אישית בנידון. הוא פועל באופן אובייקטיבי בשביל להוביל לסיום המחלוקות בצורה ראויה. הנכונות של שני הצדדים המדיינים בניהם היא כמובן שיקול משמעותי. עליהם להיות נכונים להגיע לפשרה ולפתור את העניין בצורה מכובדת מבלי להידרש להליך משפטי.

אחד הנושאים הכי מורכבים הוא מגשר מוסמך עבור תהליך הגירושין. תחום הגירושין דורש ידע משפטי נרחב בכל הנוגע לדיני משפחה. על האדם המפשר בין הצדדים להכיר לעומק את המערכת המשפטית כולל את בתי הדין הרבניים. עורך דין לדיני משפחה שהוא גם מגשר מוסמך יכול להיות האיש המתאים ביותר למלאכה. כמובן שכל אדם העוסק בגישור חייב להיות רגיש לכל המורכבויות הפסיכולוגיות של הנושא. גישור הוא שילוב מעניין ומרתק בין עולם המשפט לתחומים משיקים בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה כולל נגיעה בתחומי דעת נוספים. בסופו של דבר כל תהליך של פשרה מבוסס על נכונותם של הצדדים להגיע להסכמה. האדם המנחה את התהליך חייב להיות קשוב לצרכים של כל אחד מהנוגעים בדבר. בסופו של יום מדובר בנושא רגיש שיש לטפל בו כהלכה. בסופו של תהליך הגישור אמורים להגיע להסכם גירושין שיאושר בבית המשפט.

עו”ד ידועים בציבור המתמחה בדיני משפחה תפקידו לעזור לכם לקבל את כל הזכויות המגיעות לכם במסגרת החוק. זוגות רבים שבוחרים לחיות יחדיו שלא במסגרת משפחתית מסורתית זכאים לזכויות מהמדינה המגיעות להם כידועים בציבור. ניהול משק בית משותף וחיי זוגיות ללא נישואין מזכים אתכם בזכויות שוות כמו זוג נשוי. עורכי דין ידועים בציבור מייצגים אתכם בצורה מלאה בכל ההליכים הנדרשים לשם קבלת הזכויות שלכם במלואם.

כיום נדרש עליכם להוכיח שאתם באמת חיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף. חובת ההוכחה היא עליכם. אתם נדרשים להראות לבית המשפט שאכן אתם רשאים להיות רשומים כידועים בציבור. עורכי דין ידועים בציבור עוזרים לכם עם ההליכים המשפטיים הנדרשים עד לקבלת כל ההטבות המגיעות לכם מהמדינה. זכויות המגיעות לכם מהמוסד לביטוח לאומי, זכויות הקשורות לירושה ולמזונות.

המשרד שלנו גל-און קפל שמואלי מתמחה במיוחד בנושא המשפטי של ידועים בציבור. יש לנו את כל הכלים הנדרשים בשביל להשיג עבורכם את הזכויות המגיעות לכם במסגרת החוק.